FOCUS 2 BE

Coaching voor groot en klein

FOCUS 2 BE...

Kindbehartiger

Voor kinderen in een scheidingssituatie

Kindbehartiger Focus 2 Be

 

Naast Personal Coach en Sparring Partner, ben ik Kindbehartiger en lid van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Een Kindbehartiger is er voor kinderen in een scheidingssituatie. De stem van het kind wordt door de Kindbehartiger geborgd en krijgt een plek in het geheel.


WAT IS EEN KINDBEHARTIGER?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, het liefst zo vroeg mogelijk en om hun stem te vertalen en te borgen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, begeleidt en ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen zich (weer) vrij kunnen bewegen tussen hun ouders, verzorgers en andere belanghebbenden.

De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger. 

Kindbehartigers zijn die professionals die ervaring hebben in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces, inzetten op het ouderschap dat blijft ook na de scheiding en bekend zijn met het juridisch speelveld. Via de Kindbehartiger wordt kinderparticipatie in een zo vroeg mogelijk stadium voorop gezet in lijn met de artikelen 9 en 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, wordt materie rondom de scheiding op kindvriendelijke wijze vertaald naar het kind en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden.


Kindbehartiger Focus 2 Be


WAT DOET EEN KINDBEHARTIGER?

De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld. Ouders zijn in beginsel altijd verantwoordelijk voor hun kind. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding alsmede over hoe de toekomst eruit gaat zien. 

Het kan voor een kind soms knap lastig zijn om de eigen wensen helder te krijgen en richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen of het kind geen zin heeft om met de ouders te praten of dat er een juridische procedure op komst is. Dan kan een Kindbehartiger helpen. De Kindbehartiger praat veel met kinderen in een scheidingssituatie van verschillende leeftijden en heeft ervaring met scheidingssituaties, als ook het juridisch speelveld. 


WANNEER?

Een Kindbehartiger kan ingezet worden zodra de eerste stappen in een scheidingssituatie zijn gezet. Zo is er direct voor het kind een veilige plek om zijn/haar gedachten te filteren, ideeën te bespreken en gevoelens te uiten. Als ouder weet je dan, dat er ondanks alle drukte rondom het regelen van de scheiding, je kind niet in de knel zal komen. De Kindbehartiger zal de communicatie en eventuele bemiddeling tussen kind(eren) en ouders te allen tijde stimuleren. 

Zijn jullie als ouders verder in het proces of misschien zelfs al jaren geleden gescheiden, maar merken jullie dat jullie kind(eren) zich anders gaat gedragen, slechter presteert op school, stiller of juist veel drukker wordt? Dan zou het kunnen zijn dat jullie kind(eren) nog met onverwerkte emoties of met verwarrende gedachten rondloopt. 

Het kan ook zijn dat jij als ouder (opnieuw) worstelt met bijvoorbeeld de omgang met je ex-partner, de omgangsregeling met je kind of het gedrag van jouw kind(eren). 

Herken je bovenstaande situaties en voel je dat er meer aandacht voor je kind(eren) nodig is, wacht dan niet langer en neem voor je kind(eren) contact op met een Kindbehartiger. 


Voor meer informatie: Beroepsorganisatie Kindbehartiger, neem contact met mij op of stuur een e-mail naar kindbehartiger@focus2be.nlREACTIES VAN OUDERS NA BEMIDDELING DOOR KINDBEHARTIGER:

'Ik wil je ongelooflijk bedanken voor je steun en hulp, want we hadden anders voor de rechter gestaan. Nu kan er weer gebouwd worden in plaats van afgebroken. Zonder jouw hulp was dit niet gelukt! Nogmaals heel erg bedankt.'


'Hartelijk bedankt voor je bemiddeling betreft de zorgverdeling. Ik waardeer je inzet voor de kinderen en indirect natuurlijk voor de ouders.'